Sommerhuse & kolonihaver

Sommerhusområder

I Vejle Kommune er der udlagt 7 sommerhusområder. De 6 områder er placeret på sydsiden af Vejle Fjord. Et enkelt mindre område ligger inde i landet ved Gammel Vesterlund. Områderne rummer i alt 1239 sommerhuse inklusiv enkelte helårsboliger.

 

Sommerhusområderne langs Vejle Fjord er kun kloakeret i den sydlige ende ved Høll. I den resterende del af sommerhusområdet er der etableret forskellige private spildevandsløsninger som f.eks. samletanke, nedsivningsanlæg eller udledning via bundfældningstanke. Flere af disse private renseanlæg er ikke tidssvarende og miljømæssigt forsvarlige. Desuden er der problemer med højtstående grundvand på de lavtliggende områder tæt på fjorden.

Sommerhusområdet ved Vesterlund er kloakeret.

Kolonihaver

I Vejle Kommune er der 10 kolonihaveforeninger. Nogle af kolonihaveforeningerne ligger på jord ejet af Vejle Kommune. Andre kolonihaver ligger på privat ejet jord.

 

I de fleste kolonihaveforeninger er der etableret samletanke tilknyttet den enkelte kolonihave. Samletankene opsamler alt spildevandet. Spildevandet bortskaffes til rensning på kommunens renseanlæg. En tilfredsstillende spildevandsløsning skal både være hygiejnisk forsvarlig og miljømæssigt forsvarlig. Der er ikke planlagt konkrete indsatser for kolonihaveområderne i denne planperiode.