Renseanlæg

En analyse har vist, at Vejle Spildevand opnår den mest optimale drift ved fremover at have 4 renseanlæg i kommunen. Det vil kunne give store driftsbesparelser samt øge muligheden for at rense spildevandet bedre og udnytte ressourcerne i spildevandet f.eks. i forhold til energi. 

Den fremtidige renseanlægsstruktur bygges op om følgende renseanlæg:

  • Vejle Centralrenseanlæg med kapacitet (PE) på 170.000
  • Brejning med kapacitet (PE) på 19.600 
  • Give med kapacitet (PE) på 42.000
  • Haraldskær med kapacitet (PE) på 24.000

Der er en forventet tilgang i befolkningstilvækst i oplandet til Brejning Renseanlæg på kort og langt sigt. Bl.a. Børkop og Brejning er områder, der er udlagt til byudvikling inden for kommuneplanrammen. Det vurderes, at der er behandlingskapacitet på Brejning Renseanlæg de næste 5 år. I planperioden skal det vurderes, om der skal ske en udbygning af Brejning Renseanlæg. 

Fremtidig renseanlægsstruktur

I forbindelse med nedlæggelse af renseanlæg etableres der transportanlæg, så spildevandet kan transporteres til et af de fremtidige 4 renseanlæg. De eksisterende bassiner på renseanlæggene bevares, så kapaciteten i spildevandssystemet udnyttes.

  • Smidstrup Renseanlæg nedlægges i 2020, og spildevandet herfra ledes til Vejle Centralrenseanlæg.
  • Ågård Renseanlæg nedlægges i 2021, og spildevandet herfra ledes til Haraldskær Renseanlæg.
  • Egtved Renseanlæg nedlægges i 2022, og spildevandet herfra ledes til Haraldskær Renseanlæg.
  • Høll Renseanlæg nedlægges i 2027, og spildevandet herfra ledes til Brejning Renseanlæg. 
  • Thyregod Renseanlæg nedlægges, og spildevandet herfra skal i fremtiden ledes til Give Renseanlæg.