Projektplan og takster

Planlagte projekter for renovering og separering af kloaksystemet i perioden 2020-2028 ses nedenfor. Der vil også blive investeret i fællesvandsbasiner, et alternativt vejafvandingsprojekt samt klimatilpasning i forbindelse med separatkloakering. Projekterne finansieres af Vejle Spildevand.

Områder med forventet påbegyndelse af separatkloakering i 2020-2024

 • Børkop (mindre delområde) i 2023
 • Give (mindre delområder) i 2022
 • Vejle, Damhaven og Koldingvej i 2022
 • Vejle, Mølholm i 2020-2032
 • Vejle, Nørremarken i 2023-2026
 • Ågård (etape 1) i 2020

Områder med forventet påbegyndelse af kloakseparering i 2024-2028

 • Vejle, Vestbyen i 2024-2027
 • Vejle, Uhrhøj vest i 2027-2030
 • Uhe i 2024
 • Ågård (etape 2) i 2027-2033

Ændret tidsplan for igangværende kloakseparering

 • Bredballe (etape 6-11) ændret til 2020-2026
 • Bredballe (etape 12-15) ændret til 2026-2030
 • Egtved (den vestlige del) udskydes til 2030

Kloakering for spildevand i 2020-2024

 • Sommerhusområde ved Hvidbjerg strand i 2020
 • 22 ejendomme i det åbne land i 2021-2022

Nedlægning af renseanlæg og etablering af nyt transportsystem

 • Egtved renseanlæg i 2022
 • Høll renseanlæg i 2027
 • Smidstrup renseanlæg i 2020
 • Ågård renseanlæg i 2021

Etablering af nye bassiner til fællesvand

 • Gadbjerg i 2022
 • Give renseanlæg 2027
 • Givskud i 2022
 • Kollemorten i 2021
 • Thyregod renseanlæg i 2023
 • Vejle centralrenseanlæg i 2026

LAR-projekt i Givskud

 • Alternativt vejafvandingsprojekt i 2021

Udgifter og takster

Vejle Spildevand betaler kloak- og stikledninger frem til matrikelgrænse for private grunde. Ledninger på privat grund samt eventuelle private fællesledninger betales af de private grundejere. Det betyder også, at når der sker adskillelse af regnvand og spildevand, skal grundejerne selv betale ledningsarbejder på egen grund. 

Vejle Spildevands udgifter til anlæg og drift af afløbssystemer, renseanlæg, klimatilpasning m.v. finansieres via takster. Taksterne består af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, vandadledningsafgift og vejbidrag. De aktuelle bidrag fremgår af Vejle Spildevand A/S betalingsvedtægt

Forsyningenssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bl.a. til formål at lægge et loft over Vejle Spildevands indtægter. Det betyder, at Forsyningssekretariatet udmelder en indtægtsramme for Vejle Spildevand, som generelt reduceres ved krav om øget effektivicering.  

Taksterne fastsættes af bestyrelsen i Vejle Spildevand. Byrådet skal legalitetsgodkende taksterne. Gennemførelse af spildevandsplan 2020-2028 vurderes at medføre et investeringsniveau svarende til de tidligere år. 

Generelt vil taksterne variere, idet de er følsomme overfor større investeringer, som f.eks. investering i nye renseanlæg. Nedenstående kurve viser udviklingen i taksterne.