Private ledningsanlæg

Vejle Spildevand ejer, etablere og driver langt hovedparten af afløbssystemet i Vejle Kommune. Vejle Spildevands ledninger går som hovedregel til skel til den enkelte ejendom.

Spildevandsledninger på egen grund er som hovedregel private. Vejle Spildevand kan dog efter aftale med grundejeren have en hovedledning på privat ejendom. En sådan ledning vil være tinglyst på grunden med vejle Spildevand som ejer. 

Nogle private ledninger betjener flere ejendomme og er ejet af et fællesskab af grundejere dvs. fællesprivate spildevandsledninger Grundejerne er fælles om at drive og vedligeholde ledningsanlægget via en grundejerforening eller et spildevandslav.

Private fællesanlæg fremgår normalt af deklarationer eller udstykningsplaner. Funktionen af private og fællesprivate spildevandsledninger er lige så vigtig for det samlede afløbssystem som det offentlige spildevandssystem. 

Vejle Kommune ejer og driver vejafvandingssystemet på alle offentlige veje. På private veje er det grundejerne selv der ejer og driver vejafvandingssystemet. 

Hvem har ansvaret for kloakken?

Forsyningens ansvar

Vejle Spildevand A/S skal sikre en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra huse og regnvand fra skellet ved dit hus til rensningsanlægget. Forsyningen har ansvar for, at der skal kunne afledes spildevand fra stueplan.

Dit ansvar som husejer

Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din private ejendom. Det er dit ansvar at holde spildevandssystemet i orden, og det er dit ansvar at få spulet og repareret kloakledningerne, når der opstår fejl. Det er dit ansvar som husejer at sørge for afledning af spildevand fra kælderen. Det er også dit ansvar at sikre dig mod oversvømmelse af din kælder.