Miljøvurdering

Vejle Kommune har lavet en miljøvurdering af Spildevandsplan 2020-2028.

Miljøvurderingsrapporten belyser de forventede væsentlige miljøpåvirkninger af indsatser og projekter, som indgår i Spildevandsplanen. Overordnet vil de planlagte tiltag have en positiv effekt på miljøet ved en reduceret belastning af vandløb og fjord. Spildevandsplan 2020-2028 vil medvirke til opfyldelse af vandområdeplanens målsætninger.

Miljøvurderingsrapporten kan ses i sin helhed via linket nedenfor.