Spildevandsplan 2020-2028

Spildevandsplanen beskriver håndteringen af alt spildevand i Vejle Kommune.

Planen gælder for perioden 2020-2028, men forventes revideret i 2024.

Planen er bygget op omkring nedenstående struktur:

  • Vision, mål og effekt på miljøet
  • Status, som beskriver de nuværende spildevandsforhold
  • Plan 2020-2028, som beskriver planlagte ændringer af spildevandsforhold i perioden 2020-2028
  • Baggrund og miljøvurdering

 

Spildevandsplanen skal sikre, at grundejere, virksomheder og borgere kan søge oplysninger om eksisterende og planlagte kloakforhold i Vejle Kommune.