Bassiner

Ved nogle overløbsbygværker vil der blive etableret bassinanlæg til midlertidig opbevaring af spildevand. Det sker for at begrænse udledning af spildevand til vandløb, fjord eller hav, når afløbssystemet overbelastes under regn. Når der igen er plads i afløbssystemet, kan vandet fra bassinet ledes tilbage til kloakken. 

  • Kollemorten i 2021: Nyt bassin vil reducere overløb til Givskud Bæk - Vandplanindsats.
  • Gadbjerg i 2022: Nyt bassin vil reducere overløb til Omme Å.
  • Givskud i 2022: Optimering af eksisterende bassiner som del af vandplanindsats, Givskud Bæk.
  • Thyregod Renseanlæg i 2023: Nyt bassin vil betyde større kapacitet på renseanlægget og dermed færre overløb til Thyregod Bæk. 
  • Vejle Centralrenseanlæg i 2026: Nyt bassin vil nedsætte antal og mængden af overløb til Vejle Fjord.
  • Give Renseanlæg i 2027: Nyt bassin vil betyde større kapacitet på renseanlægget og dermed færre overløb til Bæksgård Bæk.

 

Effekt af et nyt bassin ved Vejle Centralrenseanlæg

Vejle Spildevand forventer at anlægge et nyt bassin til overløbsvand ved Vejle Centralrenseanlæg i perioden 2020-2025.

  • Løsningen forventes at halvere de nuværende mængder og antal af overløb fra renseanlægget til Vejle Fjord.
  • Bassinet vil gøre det muligt at trække mere regnvand frem til renseanlægget og dermed mindske overløb fra andre overløbspunkter bl.a. ved havnerundkørslen i Vejle midtby.
  • Bassinet vil have en positiv effekt på badevandskvaliteten.