Igangværende projekter

Vejle Spildevand er i gang med at gennemføre flere kloakprojekter, som strækker sig ind i planperioden for denne spildevandsplan. Projekterne er nærmere beskrevet i nedenstående.