Baggrund og miljøvurdering

Spildevandsplan 2020-2028 er Vejle Kommunes grundlag for håndtering af spildevand og regnvand i kommunen. Spildevandsplanen og håndtering af spildevand i Vejle Kommune er underlagt en række bindinger dels direkte i love og bekendtgørelser, dels i anden statslig og kommunal planlægning.

En spildevandsplan skal desuden miljøvurderes efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Miljøvurderingen beskriver, hvordan spildevandsplanens effekt på miljøet er blevet vurderet.