Renseanlæg

Kort over kloakoplande til kommunens 9 renseanlæg. Et mindre opland afleder spildevand til rensning på Billund renseanlæg i Bilund Kommune.

Statisk kort

Spildevandet renses mekanisk, kemisk og biologisk og har tilknyttet et slamafvandingsanlæg samt mellemlager til slam. Det rensede spildevand udledes til Vejle Fjord. 

Renseanlægget har en godkendt behandlingskapacitet på 170.000 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn).

Den daglige belastning er på ca. 100.000 PE. Renseanlægget renser en vandmængde på ca. 20.000 m3/dag i tørvejr og op til 100.000 m3/dag i regnvejr. 

Hygiejnisk vandkvalitet

Renset spildevand fra Vejle Renseanlæg hygiejniseres, inden det udledes til Vejle Fjord. Det sker for at sikre en vandkvalitet uden sygdomsfremkaldende bakterier m.v. Det betyder badevand uden sygdomsfremkaldende bakterier i den inderste del af Vejle Fjord.

Overløb

Overløb på renseanlægget sker når spildevandsmængden bliver større end den hydrauliske kapacitet på renseanlægget. Dette sker under kraftig regn. På Vejle Centralrenseanlæg betyder det, at spildevandet ledes uden om den biologiske rensning og direkte til Vejle Fjord. På Vejle Centralrenseanlæg bliver alt spildevand således mekanisk renset inden udledning. Mængden af overløbsvand er afhængig af regnmønsteret i de enkelte år. 

Spildevandet renses mekanisk, kemisk og biologisk, og har tilknyttet et slamafvandingsanlæg samt slamlager. Det rensede spildevand udledes til Vejle Å. 

Renseanlægget er dimensioneret til 30.000 PE og har en godkendt behandlingskapacitet på 24.000 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den daglige belastning er på ca. 17.000 PE. Renseanlægget renser en vandmængde på 2.000 m3/dag i tørvejr og 12.000 m3/dag i regnvejr. 

Overløb

Mængden af overløb er afhængig af regnmønsteret i de enkelte år. 

Spildevandet renses mekanisk, kemisk og biologisk, og har tilknyttet et slamafvandingsanlæg samt slamlager. Det rensede spildevand udledes til Vejle Fjord. 

Renseanlægget har en en behandlingskapacitet på 19.600 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn).

Den daglige belastning er på ca. 17.000 PE. Renseanlægget renser en vandmængde på 2.000 m3/dag i tørvejr og 13.000 m3/dag i regnvejr. 

Overløb

Overløb er, når spildevandsmængden bliver større end den hydrauliske kapacitet på renseanlægget. Dette sker under kraftig regn. På Brejning Renseanlæg betyder det, at spildevandet ledes uden om renseanlægget og direkte til Vejle Fjord. 

Mængden af overløb er afhængig af regnmønsteret i de enkelte år. 

Spildevandet renses mekanisk, kemisk og biologisk. Overskudsslam behandles på Vejle Centralrenseanlæg. Det rensede spildevand udledes til Egtved Å. 

Renseanlægget har en godkendt behandlingskapacitet på 3.150 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den daglige belastning er på ca. 300 m3/dag i tørvejr og op til 4.000 m3/dag i regnvejr. 

Overløb

Mængden af overløb er afhængig af regnmønsteret i de enkelte år.

Spildevandet renses mekanisk, kemisk og biologisk og har tilknyttet et slamafvandingsanlæg samt slamlager. Det rensede spildevand udledes til Bæksgård Bæk. 

Renseanlægget har en godkendt behandlingskapacitet på 42.500 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den daglige belastning er på ca. 20.000 PE. Renseanlægget renser en vandmængde på 2.500 m3/dag i tørvejr og op til 12.000 m3/dag i regnvejr. 

Overløb

Mængden af overløb er afhængig af regnmønsteret i de enkelte år.

Spildevandet renses mekanisk, kemisk og biologisk. Overskudsslam behandles på Vejle Centralrenseanlæg. Det rensede spildevand udledes til Høllbækken. 

Renseanlægget har en godkendt behandlingskapacitet på 2.400 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den daglige belastning er på ca. 2.500 PE. Renseanlægget renser en vandmængde på ca. 350 m3/dag i tørvejr og op til 2.000 m3/dag i regnvejr. 

Overløb

Mængden af overløb er afhængig af regnmønsteret i de enkelte år.

  

Spildevandet renses mekanisk, kemisk og biologisk. Overskudsslam behandles på Vejle Centralrenseanlæg. Det rensede spildevand udledes til Mølle Å. 

Renseanlægget har en godkendt behandlingskapacitet på 3.600 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den daglige belastning er på ca. 2.500 PE. Renseanlægget renser en vandmængde på ca. 350 m3/dag i tørvejr og op til 2.000 m3/dag i regnvejr. 

Overløb

Mængden af overløb er afhængig af regnmønsteret i de enkelte år.

Spildevandet renses mekanisk, kemisk og biologisk. Overskudsslam behandles på Vejle Centralrenseanlæg. Det rensede spildevand udledes til Thyregod Bæk. 

Renseanlægget har en godkendt behandlingskapacitet på 4.500 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den daglige belastning er på ca. 1.200 PE. Renseanlægget renser en vandmængde på ca. 300 m3/dag i tørvejr og op til 3.000 m3/dag i regnvejr. 

Overløb

Mængden af overløb er afhængig af regnmønsteret i de enkelte år.

Spildevandet renses mekanisk, kemisk og biologisk og har tilknyttet slamminiraliseringsanlæg. Det rensede spildevand udledes til Kolding Å. 

Renseanlægget har en godkendt behandlingskapacitet på 3.400 PE (1 PE=det spildevand, en person leder til renseanlægget pr. døgn). Den daglige belastning er på ca. 1.200 PE. Renseanlægget renser en vandmængde på ca. 300 m3/dag i tørvejr og op til 3.000 m3/dag i regnvejr.