Det åbne land

I de landområder, hvor Vejle Spildevand ikke har kloakeret, er det dit ansvar, som ejer, at sørge for, at spildevand håndteres korrekt. Der er en række muligheder for privat spildevandshåndtering, men fælles for alle løsninger er, at de skal leve op til de rensekrav, som staten har stillet. 

Hvis en ejendom i det åbne land udleder husspildevand til et vandløb, hvor miljømålet om god økologisk tilstand ikke er nået, og spildevandsudledningen ikke overholder de gældende rensekrav for området, kan Vejle Kommune stille krav om forbedret spildevandsrensning. 

Der er registreret ca. 9.000 ejendomme i det åbne land. Heraf ligger ca. 2.000 ejendomme inden for områder, hvor der er fastsat et rensekrav. I forbindelse med to tillæg til spildevandsplanen er der meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning til henholdsvis 1.650 ejendomme og 219 ejendomme i det åbne land i perioden 2007 - 2015. Enkelte ejendomme i det åbne land er blevet kloakeret, hvis de lå nær en spildevandsledning. 

Status er, at der mangler at blive meddelt påbud til ca. 140 ejendomme i det åbne land. Tallene følger statens ændring af områder med rensekrav samt kommunens vurdering af, om den enkelte ejendom udleder til et vandområde, som ikke opfylder miljømålet om god økologisk tilstand.

Status for spildevandsrensning i det åbne land kan fremsøges på gis-kort under "Hvad gælder for mig"