Velkommen til den digitale Spildevandsplan 2020-2028 

Byudvikling og klimaændringer betyder udfordringer med håndtering af spildevand og regnvand i forbindelse med større regnhændelser, som vi oplever hyppigere, end vi gjorde før.

Miljørigtig håndtering af spildevand og regnvand

Miljørigtig håndtering af spildevand og regnvand skal beskytte vandmiljøet i kommunens vandløb, søer og fjorden, og sikre en god badevandskvalitet således, at borgere og turister kan bade i fjorden. Vi skal skabe mere plads i kloakkerne og sikre, at spildevandet ikke løber over, når det virkelig regner. Ved at adskille mest muligt regnvand fra spildevandssystemet kan vi mindske presset på kloaksystemet. På den måde er det kun spildevand fra toiletter og tøjvask, som ledes til vores renseanlæg og ikke presses op i byens gader eller udledes urenset til vandmiljøet under kraftige eller langvarige regnbyger.

Der skal investeres i kloaksystemet

Der er behov for at investere i kloaksystemet for at imødekomme udfordringerne, og derfor fortsætter spildevandsplanen en prioriteret indsats. Spildevandsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde med Vejle Spildevand A/S, der som kommunalt ejet selskab har ansvaret for transport, rensning, drift og udbygning af det offentlige spildevandssystem i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Projekter med synergi og merværdi

Ved at samtænke projekter arbejder vi for at skabe synergi, der også medfører merværdi til glæde for naturen og borgerne. Planen er således med til at implementere Vejle Kommunes vision om en klog og bæredygtig vækst og kommuneplanens og klimatilpasningsplanens mål om at arbejde målrettet med klimatilpasning i planlægningen.

En digital plan

Planen er som noget nyt digital. Det gør det nemmere at skifte rundt mellem de forskellige emner og afsnit. Med funktionen "Hvad gælder for mig" kan du fremsøge information om din egen adresse, herunder information om din boligs kloakeringsform, om der er planlagt kloakarbejde i dit område mv.

Planens illustrationer er lavet af tegner Frits Ahlefeldt-Laurvig og hentet fra pjecer og informationsmateriale udgivet af Teknologisk Institut.