Kapacitet og serviceniveau

Afløbssystemet skal overholde et fastlagt serviceniveau. Serviceniveauet definerer, hvor ofte kommunen accepterer, at der kommer spildevand fra afløbssystemet op på jordoverfladen.

Et afløbssystem kan ikke etableres, så det aldrig vil kunne løbe over. Ved større eller længerevarende regnhændelser vil afløbssystemet blive overbelastet og løbe over. Vandet løber på terræn til lavtliggende områder, hvor det kan give anledning til oversvømmelser og skader på bygninger mv.

Stadig mere regnvand strømmer til afløbssystemet, fordi større arealer befæstes med bygninger, fliser og veje. Derudover betyder klimaændringer, at vi oplever kraftigere regnskyl. Ældre afløbssystemer overholder ikke det serviceniveau for afløbssystemet, som Vejle Spildevand arbejder efter i dag, og som fastlægges med denne spildevandsplan. De gamle afløbssystemer skal overholde gamle normer og landvæsenskommisionskendelser.

 

 

Som bygningsejer er du selv ansvarlig for at sikre din bygning, både mod kloakvand, der stiger op i kælderen, og mod regnvand, der kan strømme ind i din bygning fra terræn.

Du kan sikre, at dit afløbssystem er vedligeholdt, og at terrænet rundt omkring dit hus falder væk fra huset. Bor du på en grund, der skråner, er det vigtigt, at du holder øje med, hvordan vandet løber, når det regner kraftigt. Måske kan du lede vandet udenom huset med en stenkant eller en jordvold. 

Vand på terræn i forbindelse med skybrud ved Bryggen, Vejle august 2019.