Spildevandsplan 2020-2028 

Spildevandsplanen beskriver målsætninger, status samt planer og indsatser for håndtering af spildevand i Vejle Kommune.

Spildevandsplanen fastlægger rammer for hvordan borgere og virksomheder skal håndtere regn- og spildevand på egen grund.