Sommerhuse

Vejle Kommune har fokus på kysterne langs Vejle Fjord, hvor vi gerne vil forbedre vandkvaliteten og sikre en velfungerende spildevandsløsning, der er med til at sikre, at turister vælger sommerhuse i Vejle Kommune. Sommerhusområderne udvikler sig, og der er udlagt nye sommerhusområder i tilknytning til de eksisterende sommerhusområder i kommuneplanen. Det betyder et større pres på områderne i forhold til håndtering af spildevand.  

Veje Spildevand vil i denne planperiode gennemføre et anlægsprojekt, der viderefører spildevands-ledninger fra Høll langs Hvidbjerg strand op til et nyt større sommerhusområde. 

I sommerhusområderne kloakeres kun for spildevand. Regnvand skal fortsat håndteres lokalt på egen grund. 

 

Skitse for spildevandskloakeret ejendom med lokal håndtering af regnvand