Byudviklingsområder

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år - næste gang er i 2021. Spildevandsplanen må ikke være i strid med den gældende kommuneplan. Såfremt der i Kommuneplan 2021 udpeges nye områder til byudvikling inden for spildevandsplanens planperiode, kan det være, at rammerne for byudvikling i spildevandsplanen skal revideres ved tillæg til spildevandsplanen.

På baggrund af den gældende Kommuneplan 2017 forventes der at ske byudvikling i områderne markeret på nedenstående kort. Enkelte områder udgår af spildevandsplanlægningen, da de ikke ligger inden for den gældende kommuneplanramme.

Statisk kort

Kloakeringsprincip

Områder inden for kommuneplanen, som i denne spildevandsplan er udlagt til spildevandskloakerede områder, er vurderet egnet til nedsivning på baggrund af de geologiske forhold samt beskyttelse af grundvandsinteresser. Projektudvikleren skal dog gennemføre geotekniske undersøgelser, der dokumenterer, at der kan ske nedsivning i området. Hvis området ikke er egnet til nedsivning, etablerer Vejle Spildevand både et spildevandssystem og et regnvandssystem.

I spildevandskloakerede områder kan regnvand håndteres på grundejernes egen grund. Det er den enkelte grundejer, der selv etablerer og driver anlægget. Hvis der laves et fælles privat regnvandssystem med Lokal Afledning af Regnvand (LAR), bassiner, udledning eller lignende, er det grundejerne i området, der vedligeholder og driver anlægget.